MAATWERK TRAINING, COACHING EN BEGELEIDING

Privacy verklaring

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen daarom zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Powerful Breaks respecteert jouw privacy. Met dit privacy policy willen wij duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen en hoe we jouw privacy beschermen. Deze Privacy policy heeft alleen betrekking op de diensten die door Powerful Breaks worden aangeboden op www.powerfulbreaks.nl.

Powerful Breaks is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1. Welke gegevens worden verwerkt?

In de volgende situatie verzamelen wij gegevens die je aan ons verstrekt.

Powerful Breaks verzamelt de volgende gegevens met betrekking tot jouw inschrijving workshop of evenement: workshop of evenement naam, datum workshop of evenement, plaats, aanwezigheid, feedback (evaluatie), Daarnaast verzamelen we de volgende persoonsgegevens; voornaam, achternaam, postadres, e-mail en telefoonnummer.

Wij verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Facturatie

Met betrekking tot de facturatie vragen wij het volgende: het factuuradres en de gegevens van de contactpersoon.

Formulieren op de website
In de verschillende formulieren op onze website vragen wij om deze persoonsgegevens. Welke dit specifiek zijn kun je lezen op de pagina ‘Inschrijfformulier' op de website Powerful Breaks.


2. Voor welk doeleinde worden je gegevens verwerkt?

Om deel te kunnen nemen aan een workshop hebben we van jou een inschrijving nodig. Met deze inschrijving geef je Powerful Breaks toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie en het versturen van de nieuwsbrief van Powerful Breaks.


3. Bewaartermijn

Na afloop van jouw workshop worden je persoonsgegevens niet automatisch verwijderd. Powerful Breaks bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste inschrijving, tenzij Powerful Breaks op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Je mag te allen tijde het verzoek indienen om jouw account te laten verwijderen, dit kan door een mail te sturen naar info@powerfulbreaks.nl.

4. Doorgifte aan derden
Powerful Breaks geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij Powerful Breaks op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5.  Beveiliging van gegevens

Powerful Breaks maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Powerful Breaks ontvangt.


6. Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via het contactformulier op powerfulbreaks.nl/contact.

7. Aansprakelijkheid Powerful Breaks

Powerful Breaks heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Powerful Breaks verwerkt ten behoeve van www.powerfulbreaks.nl. Powerful Breaks accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


8. Wijziging Privacy Verklaring

Powerful Breaks behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.powerfulbreaks.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.powerfulbreaks.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Houd voor alle wijzigingen regelmatig www.powerfulbreaks.nl in de gaten.


De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 1 augustus 2021.