Burn-out en de kracht van positiviteit

De term ‘burn-out’ werd in de jaren zeventig bedacht door de Amerikaanse psycholoog Herbert Freudenberger. Hij gebruikte het om de gevolgen van ernstige stress en hoge idealen in "helpende" beroepen te beschrijven. Artsen en verpleegkundigen, bijvoorbeeld, die zichzelf opofferen voor anderen, zouden vaak "opgebrand" raken - uitgeput, lusteloos en niet in staat om het hoofd te bieden.


Tegenwoordig wordt de term niet alleen gebruikt voor deze helpende beroepen, of voor de donkere kant van zelfopoffering. Het kan iedereen treffen, van gestreste carrière-gedreven mensen en beroemdheden tot overwerkte werknemers en huisvrouwen.


Hoewel burn-out van persoon tot persoon verschillend kan zijn, kan het drie kenmerken belichamen die aan de basis liggen van wat we psychologisch ervaren: uitputting, cynisme en een gevoel van ontevredenheid over prestatie. Met andere woorden, burn-out creëert vaak een cyclus van negatieve emoties en gedachten – "Ik ben te moe", "Ik vertrouw hem/haar niet", "Ik ben niet goed genoeg", enz.


Negatieve emoties versus positieve emoties

Vaak blijkt dat we heel weinig doen om de negatieve emoties die we ervaren te begrijpen en weten hoe we deze cyclus kunnen doorbreken waardoor meerdere stresssituaties zich opstappelen in verschillende fases van je leven.

Een meer proactieve benadering om de cyclus van negatieve gevoelens te doorbreken, begint door onze gedachten te herformuleren van bekrompen en negatief naar meer positieve emoties.


Positieve emoties, zoals vreugde, interesse, tevredenheid en trots, hebben echter de neiging om het scala van onze gedachten en acties te verbreden, waardoor we in een betere positie komen om de middelen op te bouwen die nodig zijn om een burn-out te overwinnen.


De positieve emotie vreugde verbreedt bijvoorbeeld onze gedachten en acties door de drang naar plezier en spel te creëren, wat resulteert in de vorming van sterke sociale banden op het werk. Deze sociale banden kunnen een integrale rol spelen bij het terugdringen van de effecten van stress en burn-out onderweg.


5 Tips om burn-out te voorkomen

Het is gemakkelijk om opmerkingen zoals "denk positief!" en "hoofd omhoog houden!" die alleen maar dienen om degenen die worstelen met een burn-out verder te frustreren. In plaats daarvan zijn hier enkele beproefde gedragingen die de positiviteit kunnen vergroten om burn-out aan te pakken voordat deze begint.

1. Creëer tijd voor zelfreflectie. Leg de emoties vast die je ervaart als gevolg van stress en burn-out.


2. Oefen dagelijkse dankbaarheid door aan het eind van elke dag een dankbaarheidslijst te maken. Dankbaarheidslijsten en dagboeken bieden een goedkope, snelle en gemakkelijke methode voor verdere zelfreflectie en kunnen negatieve en cynische gedachten ombuigen naar positieve.


3. Focus op je sterke punten. Het kan gemakkelijk zijn om in een cyclus van ontevredenheid met jezelf te vervallen als je een burn-out hebt. Focussen op sterke punten thuis en op het werk kan je helpen eventuele tekortkomingen te overwinnen.


4. Word een positief rolmodel. Als je op je werk bent stel positief geformuleerde vragen en vraag anderen hetzelfde te doen.


5. Wees niet bang om hulp te vragen. Profiteer van programma’s en cursussen voor stressbeheersing op het werk of in uw gemeenschap en steun op vrienden en familie wanneer het moeilijk wordt.

Reageren?